Büyükkarıştıran Kuzeykent Projesi / 106

Büyükkarıştıran Kuzeykent Projesi / 106

Satış Satışta

Trakya Arsa Ofisi Kırklareli Arsa projelerimiz içerisinde yer alan Büyükkarıştıran Arsalarımız Kuzeykent projesi 106 ada da yer almaktadır.Kırlareli ili 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Mayıs/2011 tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte Büyükkarıştıran' da Çevre Düzeni Planında yer almıştır. Büyükkarıştıran' daki sanayi alanları ıslah sanayi alanlarına (ISA) dönüştürülmesi ve lojistik alanlarında imara açılması ile beldemiz önemli bir konum kazanmıştır. Bu nedenle yeni yerleşim ve konut alanlarına ihtiyaç duyulduğundan Büyükkarıştıran Kuzey Kent Projesi planlanmıştır. Kuzey Kent Projesinin alt yapı çalışmalar hızla devam etmektedir. Bu planlama ile daha modern ve çağdaş bi...